Puzzle

0 / 5
Puzzle

Rengarenk puzzle parçalarını bir araya getirilerek güzel bir resmin tamamlanması için gerekli olan mouse kullanmaktır. Dikkatle hangi parçanın hangi parça ile eşleşmesi gerektiğine odaklanmalısınız.

OYUNU BAŞLAT